ตารางน้ำขึ้นน้ำลง

2014 ตารางน้ำขึ้นน้ำลง now available here

ดาวน์โหลดตารางน้ำขึ้นน้ำลงแบบโรลโอเวอร์จุดที่ตั้งและคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Source: Royal Thai Navy