News: ชุดสำหรับใส่ดำน้ำ หรือ เสื้อ Rash Guard แบบพิมพ์สกรีน

หากต้องการพิมพ์บนอุปกรณ์ของท่าน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาในการส่งเสริมธุรกิจของท่าน ด้วยแนวความคิดเพื่อเตรียมเป็นของกำนัลแด่ลูกค้าของท่าน
ที่ One Stop Dive เราได้จัดให้มีบริการนี้ด้วย ทุกสิ่งพร้อมด้วยหน้ากากติดยี่ห้อ และ สน๊อคเคิ่ล เสื้อชูชีพ จนกระทั่ง กระเป๋าอุปกรณ์ต่างๆ
ทีมงานด้านให้บริการด้านสื่อของเราจะเตรียมเครื่องหมาย สัญลักษณ์/ กราฟฟิคและส่งตัวอย่างให้ท่านตรวจดูก่อนจะทำการพิมพ์
โปรดให้ทีมพนักงานขายของเราติดต่อท่านทางโทรศัพท์ หรือ ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับท่านทางอีเมล์