JOBS AND CAREERS

OSD จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 ตั้งอยู่พื้นที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เราเป็นแทนจำหน่ายและผู้นำเข้าอุปกรณ์ดำน้ำและสินค้าอุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง เราจึงมองหาผู้ที่สนใจที่จะมาร่วมงานกับทีมงานที่มีประสบการณ์ บริหารงานโดยชาวต่างชาติ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่าพร้อมกับงานที่มั่นคงระยะยาว พร้อมสวัสดิการ วันหยุด 22 วัน/ปี ทำงาน 5 วันครึ่ง/สัปดาห์ ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน เงินกู้ยืม และโบนัสต่างๆ

สนใจตำแหน่งงานว่างด้านล่าง โปรดส่งใบสมัครและหลักฐานพร้อมรูปถ่าย

ตำแหน่งงานว่าง:

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

บริษัท จีบีอี โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่, ประเทศไทย ซึ่งบริษัทจีบีอี ดูแลกลุ่มเครือข่ายบริษัทที่เป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านกีฬาดำน้ำ และชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– สามารถเป็นผู้นำ กระตุ้นและคอยดูแลช่วยเหลือทีมขายได้เป็นอย่างดี
– สามารถดูแลและบริการลูกค้าให้เกิดความมั่นใจและประทับใจได้เป็นอย่างดี
– สามารถวางแผนงานขายและกลยุทธ์เชิงรุกได้เป็นอย่างดี
– สามารถควบคุมให้แผนที่วางไว้บรรลุตามเป้าหมายทางการตลาดได้เป็นอย่างดี
– สามารถเปิดตลาดหาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี
– สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
– รายงานผลการขายตรงต่อกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีประสบการณ์ทางด้านการขายและการตลาด
– มีประสบการณ์ทางด้านการเป็นผู้นำหรือหัวหน้าของทีมได้เป็นอย่างดี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการขายหรือการตลาด
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทั้งทางด้านการพูดและการเขียน
– มีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี
– เป็นคนขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี
– เป็นคนมีระเบียบวินัยในการทำงาน

สวัสดิการที่จะได้รับ
– เงินเดือนที่พิจารณาจากประสบการณ์
– บรรจุเป็นพนักงานประจำ
– วันหยุด 30 วันต่อปี
– มีประกันสังคม
– มีระบบของเงินค่าคอมมิสชั่นและเงินได้อื่น ๆ
– มีเงินโบนัส

สมัครงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน


Upload CV

Resume:
File formats: MS Word | PDF - Max file size: 2MB
รูปแบบไฟล์: MS Word | PDF - ขนาดไฟล์สูงสุด: 2MB