Services Your One Stop solution

ทืมงานช่าง

ด้วยทีมงานช่างที่พร้อมให้บริการเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่ห้องปฏิบัติการเองหรือการบริการนอกพื้นที่ ณ พื้นที่ที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด จึงถือได้ว่าเราเป็นศูนย์บริการที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เราบริการให้คำปรึกษาในการซ่อมบำรุงเครื่องอัดอากาศ ตรวจเช็คแรงดันถังอากาศ เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ และอุปกรณ์ดำน้ำอื่นๆ โดยผู้จัดการช่างชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมมากกว่า 15 ปี สามารถให้คำแนะนำไขข้อข้องใจได้อย่างถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้ทั้งนั้นจึงทำให้เรากลายเป็นศูนย์บริการซ่อมที่ดีที่สุดในประเทศ, ติดต่อเรา ได้แล้ววันนี้

ไนตร็อก (Nitrox) และแก๊สผสมอื่นๆ

ที่ วัน สต๊อป ไดว์ เราให้บริการอัดอากาศสำหรับนักประดาน้ำ และยังเป็นศูนย์ผสมก๊าซไนตร๊อกที่ได้มาตรฐาน สามารถผสมได้ตามความต้องการของนักประดาน้ำแบบมีเทคนิค (Technical Divers) ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่มีส่วนผสมของออกซิเจน 21% หรืออื่นๆ พร้อมทั้งยังรับอัดอ๊อกซิเจนเพื่อการหายใจ และไตรมิกส์ (Trimix) ที่ วัน สต๊อป ไดว์ เรามีถังไว้สำรองอากาศขนาดความจุ 120,000 ลิตร 300 บาร์ ทำให้การอัดอากาศแต่ละครั้งมีความสะดวกรวดเร็ว ด้วยความใส่ใจในการบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้อากาศที่ได้สะอาดและได้มาตรฐานสากล

การบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

หากเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ (Regulator) ของคุณทำงานไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ หรือครบกำหนดการตรวจเช็คสภาพประจำปี ที่ วัน สต๊อป ไดว์ เรามีเครื่องมือครบครันพร้อมสำหรับการให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ (Regulator) หลายยี่ห้อ อาทิเช่น Apeks, Aqualung, Genesis, Mares, Scubapro, Sherwood และอีกหลายต่อแบรนด์ด้วยกัน

การตรวจสอบถังดำน้ำและทดสอบแรงดัน

ถังดำน้ำ (Scuba Cylinders) ต้องการการดูแลและบำรุงรักษาอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสิ่งที่อยู่ภายในของถังดำน้ำคืออากาศที่นักดำน้ำจะต้องหายใจเข้าไปในร่างกายซึ่งจะทำให้นักดำน้ำมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นที่ วัน สต๊อป จึงใส่ใจเป็นพิเศษในการทำความสะอาดและตรวจเช็คสภาพถัง และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สำหรับถังดำน้ำต้องการการตรวจสอบสภาพอย่างน้อยทุกๆ 1 ปี อย่างไรก็ตามผู้ผลิตถังดำน้ำรายใหญ่ต่างแนะนำให้ร้านดำน้ำที่ต้องใช้งานถังทุกวัน ให้มีการตรวจสอบสภาพบ่อยมากขึ้น (ทุกๆ 3 เดือน) นอกจากให้บริการตรวจเช็คสภาพถังแล้ว ทาง วัน สต๊อป ยังให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น การทดสอบแรงดัน การทำความสะอาดภายในถัง การรับรองการตรวจสภาพ ทำความสะอาดถังเพื่อใส่อ๊อกซิเจนบริสุทธิ์ เป็นต้น

เครื่องอัดอากาศกับการบำรุงรักษา

สำหรับร้านดำน้ำแล้ว เครื่องอัดอากาศถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ และเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาแพงชิ้นหนึ่ง และยังเป็นตัวบ่งชี้ความสะอาดของอากาศที่นักดำน้ำต้องหายใจเข้าไปในแต่ละครั้ง ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องให้มีสภาพที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ในฐานะที่เราเป็นผู้นำเข้าเครื่องอัดอากาศ L&W ในประเทศไทยเราจึงมีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและให้บริการซ่อมอย่างครบวงจร นอกจากนั้นเรายังมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องอัดอากาศยี่ห้ออื่นๆ เช่น Poseidon, Parker, IDE เป็นต้น

นอกจากบริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ดำน้ำข้างต้นอย่างมืออาชีพแล้ว ที่ วัน สต๊อป เรายังมีบริการอื่นๆ เช่น ซ่อมบำรุง Inflator ไฟฉายใต้น้ำ เปลี่ยนเลนส์สายตาหน้ากากดำน้ำ เปลี่ยนถ่านนาฬิกาดำน้ำ เป็นต้น


คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม