Shipping

ส่งแบบธรรมดา Standard (ฟรีค่าใช้จ่าย ระยะเวลา 2-7 วันทำการ)

สำหรับวิธีการจัดส่งโดยทั่วไป บริษัทฯ จะใช้บริการจัดส่งโดยผ่านทางระบบไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือบริการขนส่งอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยอดการสั่งซื้อ ขนาดของสินค้า และสถานที่จัดส่งในแต่ละครั้ง โดยสินค้าส่วนใหญ่จะถูกจัดส่งฟรีภายในประเทศ ซึ่ง วัน สต๊อป จะเป็นผู้เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าให้เหมาะสมในแต่ละออเดอร์ ทั้งนี้ค่าจัดส่งฟรีภายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนที่จะไม่รวมถึงสินค้าที่มีน้ำหนักเกินกำหนด หรือสินค้ามีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา เช่น ถังอากาศ ลูกตะกั่วถ่วงน้ำหนัก หรือเสื้อชูชีพ เป็นต้น ซึ่งสินค้าดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสูงกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

หากลูกค้ามีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าโดยวิธีอื่น กรุณาติดต่อล่วงหน้าหรือฝากข้อความในแบบฟอร์มการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง
หมายเหตุ: วัน สต๊อป ไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าชำรุด สูญหาย จากการขอให้จัดส่งโดยทางขนส่งอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่นการส่งสินค้าทางรถบัส หรือทางเรือขนส่งสินค้า เป็นต้น

 

บริการส่งด่วนพิเศษ (รับสินค้าในวันถัดไป มีค่าใช้จ่าย)

สำหรับบริการส่งด่วนพิเศษ ลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการนี้ โปรดแจ้งทางบริษัทให้ทราบในระหว่างขึ้นตอนการสั่งซื้อ ทั้งนี้เรามีบริษัทขนส่งให้ลูกค้าไว้เลือกใช้บริการส่งด่วนพิเศษ โดยผ่านทางบริษัทขนส่ง TNT EMS หรือจัดส่งผ่านทางรถบัส เป็นต้น

 

ตรารางการจัดส่งสินค้า (ฟรี)

จัดส่งโดยรถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบตารางการจัดส่งสินค้าด้านล่าง กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้การจัดส่งสินค้าโดยรถบริษัทอาจเพิ่มรอบจัดส่งขึ้นได้อยู่กับความต้องการและขนาดของการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละรอบสัปดาห์

 

รับและจ่ายเงินที่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ (การบริการที่รวดเร็วฟรี)

กรุณาเลือกตัวแทนจำหน่ายในประเทศที่คุณต้องการและเราจะให้การเตรียมการสำหรับคุณที่จะสามารถรับการสั่งซื้อของคุณมี นี้มักจะเป็นวิธีการที่ต้องการในขณะที่มันช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งของคุณก่อนที่คุณจะต้องจ่ายจริง